fbpx
ผลิตและจำหน่ายที่นอน-ชุดเครื่องนอนโรงแรมครบวงจร

การนอนหลับ

วิธีบำรุงรักษาพลังหยางที่ดีที่สุด
พลังหยาง (阳气) คือพลังของชีวิตในวัยเด็ก พลังหยางค่อยๆสะสมตัว จากเด็กเจริญเติบโตมีพละกำลัง คล่องแคล่วว่องไว ไม่เหนื่อยง่าย จนพลังหยางสูงสุดในวัยหนุ่มสาว และเข้าสู่วัยกลางคน พลังหยางก็เริ่มถดถอยลดน้อยลง ร่างกายก็ไม่กระฉับกระเฉง ความคิดอ่าน ความจำ ความว่องไวทางประสาท สมอง ก็ลดลงเรื่อยๆ จนถึงวัยชราภาพ พลังหยางน้อยลงไปอีกและหมดไปในที่สุดพร้อมกับการดับลงของชีวิต เป็นวัฏรักรของการเกิด พัฒนา เสื่อมถอย และการตาย การบำรุงพลังหยางจึงมีความสำคัญต่อชีวิต เพราะเป็นตัวกำหนดการเกิด พัฒนา และการเสื่อมถอยของร่างกาย ยังรวมถึงโอกาสการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ของร่างกายและจิตใจด้วย ก่อนจะไปศึกษาค้นคว้าหาสิ่งภายนอกมาบำรุงรักษาพลังหยาง ควรกลับมาพิจารณา วิธีการที่เป็นธรรมชาติและประหยัดที่สุด ที่เราสามารถกำหนดและปฏิบัติได้เอง คือ การนอนหลับในช่วงเวลา “จื่อสือ” (23.00 – 01.00 น.)

กลางคืนพลังยิ๋นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงเที่ยงคืนระหว่างเวลา 23.00 น. ถึง 01.00 น. คือช่วงเปลี่ยนผ่านจากพลังยิ๋นสูงสุดจนถึงการเกิดพลังหยาง พลังหยางจะเก็บสะสมได้มากในสภาวะที่สงบที่สุด หรือเวลาที่หลับสนิท การตื่นนอนหรือยังไม่หลับนอน เป็นการใช้พลังหยางต่อไปเรื่อยๆ ทำให้การสะสมตัวของพลังหยางถูกรบกวน ไม่สามารถสะสมได้อย่างเต็มที่ ซึ่งหมายถึงพลังหยางที่สะสมมาเมื่อนำไปใช้ในวันใหม่จะน้อยลง ส่งผลเสียต่อการทำงานในช่วงกลางวันของวันใหม่ ทำให้เหนื่อยง่าย ง่วงนอน หมดแรงเร็ว งานไม่มีประสิทธิภาพ และการนอนตื่นสายไปจนถึงเวลา 10.00 น. หรือเที่ยงวัน จะเป็นการซํ้าเติมการทำลายร่างกายอีกทางหนึ่ง เพราะช่วงที่พลังหยางจากธรรมชาติกำลังโตเต็มที่ พลังหยางของร่างกายก็ต้องถูกถ่ายเทออกจากร่างกายในเวลาเดียวกัน แต่การนอนต่อไปเป็นความพยายามในการเก็บหยางไว้ในร่างกายต่อไป ภาวะเช่นนี้เป็นการฝืนกฏของธรรมชาติ ทำให้เกิดโรคต่างๆในระยะยาวได้
พลังหยาง ถูกทำลายได้ด้วยหลายปัจจัย
          – การดื่มเครื่องดื่มเย็นๆ หรือนํ้าแข็ง
          – การหยุดนิ่งมากเกินไป ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นเวลานาน
          – การอยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความเย็นนานเกินไป
          – การนอนบนพื้นปูนที่เย็น
          – การทำงานที่ตรากตรำเหนื่อยล้าเกินไป
          – ความเครียดสะสม
          – การนอนไม่หลับตอนกลางคืน นอนดึก ทำงานตอนกลางคืน
การนอนหลับในช่วงที่พลังหยางเริ่มเกิด (23.00 – 01.00 น.) จะทำให้ไม่รบกวนการเกิดและสะสมตัวของพลังหยาง คนที่นอนดึกเลยเวลาช่วงนี้นานๆ จะเกิดความเคยชิน รู้สึกไม่ค่อยง่วงนอน และการนอนหลับจะยากขื้นเรื่อยๆ เพราะพลังหยางเริ่มเกิดมากขึ้นแล้ว ในที่สุดจะเกิดโรคนอนไม่หลับตามมา
 
   นอนดึกทำให้เกิดโรคอ้วน
การที่นอนดึกเลยเวลา 23.00 น. จะทำให้รู้สึกหิว (พลังหยางเริ่มเกิด) อยากอาหาร ถ้ากินอาหารมื้อหนักเข้าไปอีก จะยิ่งทำให้พลังหยางไม่ถูกสะสมเข้าไปในร่างกาย ต้องถูกนำมาใช้ในการย่อยอาหาร ซึ่งการย่อยก็จะไม่มีประสิทธิภาพ เพราะพลังสำรองยังมีน้อย และการไหลเวียนของนํ้าดีถูกปิดกั้น (ทำงานน้อย) อาหารจึงไม่ถูกย่อย ทำให้เกิดโรคอ้วน ขณะเดียวกันการสะสมพลังสำหรับวันรุ่งขื้นก็น้อยลงไปด้วย
   
   นอนดึกสมองไม่ปลอดโปร่ง
พลังของถุงนํ้าดีที่ดี มีผลต่อการตัดสินใจ ประสิทธิภาพของสมอง (胆为中正之官,主决断) หมายความว่า ถ้าช่วงเวลาจื่อสือ พลังของถุงนํ้าดีเสริมสร้างได้ดี เวลาตื่นนอนขึ้นมา สมองจะสดใส ปลอดโปร่ง (胆有多清,脑有多清) การทำงาน การเรียนรู้ การตัดสินใจจะฉับไว
   
   นอนดึกทำให้เกิดนิ่วในถุงน้ำดี
“การทำงานของอวัยวะภายในชี้ขาดที่ถุงนํ้าดี” (凡十一脏,取诀于胆也) ระบบย่อยอาหาร (ม้ามหรือกระเพาะอาหาร) ก็หนีไม่พ้นกฎเกณฑ์ข้อนี้ ตับเป็นโรงงานสร้างนํ้าดี ถุงนํ้าดีเป็นคลังเก็บนํ้าดี การย่อยอาหารที่ดีต้องอาศัยพลังของถุงนํ้าดีในการขับเคลื่อนนํ้าดีสู่ลำไส้เล็ก ถ้าพลังถุงนํ้าดีไม่สมบูรณ์ หรือคนที่ถูกตัดถุงนํ้าดีออกไป การสำรองนํ้าดีและข้บนํ้าดีทำงานได้ไม่ดี น้ำดีก็จะถูกไหลทิ้ง เมื่อเวลากินอาหารเข้าไป จำนวนนํ้าดีที่ขับออกมา ช่วยในการย่อยก็น้อย ทำให้ระบบการย่อยดูดซึมอาหารมีปญหา การหลีกเลี่ยงการกินอาหารตอนดึก และการนอนหลับให้สนิทในช่วงเวลา 23.00 – 01.00 น. จึงเป็นการเสริมสร้างพลังของถุงนํ้าดี
       ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดนิ่วในถุงนํ้าดีได้ง่าย คือการไม่ทานอาหารเช้า เพราะนํ้าดีที่เก็บสะสมไว้จะถูกบีบตัวภายหลังจากการที่มีอาหารเข้าสู่ร่างกาย 3 – 5 นาที ดังนั้น ถ้าถุงนํ้าดีไม่มีการบีบตัวในช่วงเช้าขณะที่มันกำลังเตรียมพร้อม (หลังจากที่ท้องว่างมาทั้งคืน) จะทำให้น้ำดีตกค้าง นานๆเข้าจะค่อยๆเกิดการก่อตัวเป็นก้อนนิ่วได้ และอารมณ์หงุดหงิด เก็บกด ทำให้พลังของตับและถุงนํ้าดีถูกกด ไม่สามารถระบายออกได้ ก็เป็นปัจจัยเสริมในการเกิดนิ่วในถุงนํ้าดีได้เช่นกัน
   
   ปวดศีรษะ ผมขาวแบบกระจายเกี่ยวข้องกับถุงน้ำดี
คนที่ปวดศีรษะข้างเดียว หรือมีผมขาวแบบกระจายเป็นหย่อมๆ ก็เกี่ยวข้องกับพลังของเส้นลมปราณถุงนํ้าดีติดขัด ผมเป็นส่วนเกินของเลือด ถ้าสารที่ใช้สร้างผมดีเลือดก็จะดี ผมก็จะดกดำ คนที่มีผมขาวที่เป็นแบบกระจายจึงต้องดูแลตับและถุงนํ้าดีให้ดี
 
วิธีการเสริมสร้างพลังหยางที่ง่ายและประหยัด

1. เตรียมตัวนอนก่อน 23.00 น. คนที่หลับยากหน่อยอาจเข้านอน 22.30 น. คนที่หลับง่ายอาจนอนเวลา 22.50 น. พยามยามให้หลับในช่วงประมาณ 23.00 น. และหลับสนิทในช่วง 01.00 – 03.00 น.

2. ไม่ควรทานอาหารหลัง 23.00 น. เพราะถุงนํ้าดีจะไม่ทำงาน ในการขับนํ้าดีโดยเฉพาะ หลัง 23.00 น.ไปแล้ว และมักจะเกิดอาการหิว (หยางเริ่มเกิด) และคนมักจะตาสว่างไม่ค่อยง่วงนอน

3. ถ้ามีงานมากควรหลับก่อน 23.00 น. แล้วตื่นเช้า ตี 4 -5 มาทำต่อ จะได้งานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการนอนตี 1 ตี 2

4. ตื่นนอนแต่เช้า มารับพลังแสงอาทิตย์ สรรพสิ่งในโลกนี้เติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้ ด้วยพลังหยาง ใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างรับพลังแสงอาทิตย์เข้าสู่ร่างกาย ไม่ควรนอนตื่นสาย เพราะจะไปกดพลังหยางที่จะเคลื่อนไหวอยู่ภายนอก และไปปิดกั้นการทำงานของอวัยวะต่างๆ ที่กำลังเริ่มทำงาน

5. ควรกระตุ้นระบบย่อยอาหาร ด้วยการดื่มนํ้า 1 – 2 แก้ว ตอนตื่นนอน 05.00 – 07.00 นาฬิกา เพื่อให้ลำไส้เริ่มทำงาน ถุงนํ้าดีเริ่มอุ่นเครื่อง และต้องทานอาหารมื้อเช้าด้วย

เพียงเท่านี้ก็ทำให้สุขภาพเราดีขึ้นแบบไม่น่าเชื่อ ลองกลับไปพิจารณาดูชีวิตจริงของคนทั่วไปในสังคมปัจจุปันก็จะพบความจริงว่า สุขภาพของคนจำนวนมากน่าเป็นห่วงจริงๆ

 
 
แพทย์แผนจีน นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล
หมอชาวบ้าน ฉ.381 เดือนมกราคม 2554